Nekada davno, gotovo da nije bilo domaćinstva koje nije posjedovalo vinograd zasađen Žilavkom, Blatinom i ostalim autohtonim sortama vinove loze. Proizvedena su se vina čuvala u drvenim bačvama i koristila uglavnom za vlastite potrebe.

vintage style bridesmaid dresses evening party dresses maternity evening dress evening dresses for women mermaid style prom dresses wedding dress online shop jovani prom dress knee length prom dresses yellow cocktail dresses best wedding dress designers knee length prom dresses long sleeved evening dresses

Design by: KO:KE kreativna farma